公司新闻

GlaxoSmithKline公司加拿年夜行政总部设计

GlaxoSmithKline公司加拿年夜行政总部设计

简译:

  位于魁北克市的GlaxoSmithKline公司近来约请了4家修建公司为其构建一个很是光鲜的行政年夜楼,这也将是在能源效率的榜样 。终极Co Architecture的方案基于立异以及可连续成长被评为优越者。修建园地泥土质量差 ,植被险些损失。保举的要领美化恢复到其原始的天然状况 。促成生物多样性以及地下水的补给,以确珍重新的原生植物的生长,完成景不雅不仅有益于内部空间的质量 ,并且将从头激活本地住民。修建坐北朝南,经由过程一个遮阳篷体系接收太阳能,形成一个全玻璃 、半透明金属板的双层被膜。

音译:

  wèi yú kuí běi kè shì de GlaxoSmithKlinegōng sī jìn lái yuē qǐng le 4jiā xiū jiàn gōng sī wéi qí gòu jiàn yī gè hěn shì guāng xiān de háng zhèng nián yè lóu ,zhè yě jiāng shì zài néng yuán xiào lǜ de bǎng yàng  。zhōng jí Co Architecturede fāng àn jī yú lì yì yǐ jí kě lián xù chéng zhǎng bèi píng wéi yōu yuè zhě 。xiū jiàn yuán dì ní tǔ zhì liàng chà  ,zhí bèi xiǎn xiē sǔn shī 。bǎo jǔ de yào lǐng měi huà huī fù dào qí yuán shǐ de tiān rán zhuàng kuàng  。cù chéng shēng wù duō yàng xìng yǐ jí dì xià shuǐ de bǔ gěi ,yǐ què zhēn zhòng xīn de yuán shēng zhí wù de shēng zhǎng ,wán chéng jǐng bú yǎ bú jǐn yǒu yì yú nèi bù kōng jiān de zhì liàng  ,bìng qiě jiāng cóng tóu jī huó běn dì zhù mín 。xiū jiàn zuò běi cháo nán ,jīng yóu guò chéng yī gè zhē yáng péng tǐ xì jiē shōu tài yáng néng ,xíng chéng yī gè quán bō lí  、bàn tòu míng jīn shǔ bǎn de shuāng céng bèi mó 。

ob欧宝体育-官网在线登录

发表评论