公司新闻

丽舍北京展示中央隆重开业

丽舍北京展示中央隆重开业

简译:

  继上海、青岛以后,2012年6月21日 ,亚洲最年夜的一线卫浴厨具代办署理商丽舍糊口高调宣告进驻北京,执政阳区开设“丽舍北京展示中央”,为北京家居喜好者带来国际顶尖潮水家居趋向 ,揭示精美家居糊口美学。全新揭幕的丽舍二层楼展厅,每一区陈设空间以实景为诉求打造,营建了一个稠密的糊口艺术气氛。走进丽舍展厅 ,您不仅可以预览世界高端家居时尚的趋向,也为打造咀嚼空间提供了无穷可能 。

  揭幕仪式现场KERAMAG中国董事会主席Mr. Michael Thurow以及ZEYKO亚太区总司理Mr.Andreas Kress,和THG、TEUCO等品牌佳宾亦参加庆贺。而丽舍履行长斯夏龄作为当天漂亮的女主人 ,主持了隆重的剪彩典礼。丽舍北京展示中央揭下幕布,在灯光的映衬下,闪烁登场 。

音译:

  jì shàng hǎi  、qīng dǎo yǐ hòu ,2012nián 6yuè 21rì  ,yà zhōu zuì nián yè de yī xiàn wèi yù chú jù dài bàn shǔ lǐ shāng lì shě hú kǒu gāo diào xuān gào jìn zhù běi jīng ,zhí zhèng yáng qū kāi shè “lì shě běi jīng zhǎn shì zhōng yāng ”,wéi běi jīng jiā jū xǐ hǎo zhě dài lái guó jì dǐng jiān cháo shuǐ jiā jū qū xiàng  ,jiē shì jīng měi jiā jū hú kǒu měi xué  。quán xīn jiē mù de lì shě èr céng lóu zhǎn tīng ,měi yī qū chén shè kōng jiān yǐ shí jǐng wéi sù qiú dǎ zào ,yíng jiàn le yī gè chóu mì de hú kǒu yì shù qì fēn 。zǒu jìn lì shě zhǎn tīng ,nín bú jǐn kě yǐ yù lǎn shì jiè gāo duān jiā jū shí shàng de qū xiàng ,yě wéi dǎ zào jǔ jiáo kōng jiān tí gòng le wú qióng kě néng 。

  jiē mù yí shì xiàn chǎng KERAMAGzhōng guó dǒng shì huì zhǔ xí Mr. Michael Thurowyǐ jí ZEYKOyà tài qū zǒng sī lǐ Mr.Andreas Kress,hé THG、TEUCOděng pǐn pái jiā bīn yì cān jiā qìng hè  。ér lì shě lǚ háng zhǎng sī xià líng zuò wéi dāng tiān piāo liàng de nǚ zhǔ rén ,zhǔ chí le lóng zhòng de jiǎn cǎi diǎn lǐ 。lì shě běi jīng zhǎn shì zhōng yāng jiē xià mù bù  ,zài dēng guāng de yìng chèn xià ,shǎn shuò dēng chǎng 。

ob欧宝体育-官网在线登录

发表评论